Ordo augstākie apbalvojumi
Īpašo nopelnu apbalvojums


Augstākais Ordo klana apbalvojums, kurš tiek piešķirts par īpašiem nopelniem klana labā. Šobrīd apbalvojums piešķirts Crus, Lynx, Ro, MorningDale, Blade, NED, Trinity, Grave, Badzo, MarCello, Cuban.
Atzinības apbalvojums


Tiek piešķirts klana biedriem par aktivitāti klana darbībā, palīdzību klana biedriem jautājumos, kas saistīti ar klana dzīvi un par komandas gara uzturēšanu. Apbalvojumu piešķir klana vadība pēc saviem ieskatiem.
Rekrutiera apbalvojums


Tiek piešķirts klana pārstāvjiem, kuri piesaistījuši klanam jaunus biedrus.
MVP apbalvojums


Tiek piešķirts klana pārstāvjiem, kuri piedalās Ordo turnīros, gada beigās veicot uzskaiti par turnīros iegūtajām vietām un rezultātus apvienojot kopējā reitingā. Apbalvojumam ir četras pakāpes:

1. pakāpe: par pirmās vietas iegūšanu gada reitingā;
2. pakāpe: par otrās vietas iegūšanu gada reitingā;
3. pakāpe: par trešās vietas iegūšanu gada reitingā;
4. pakāpe: par dalību gada reitingā.
Dalības apbalvojums


Tiek piešķirts tiem klana biedriem, kuri Ordo gada reitingā viena gada ietvaros nopelnījuši vismaz 300 punktus.
Vecās Gvardes apbalvojums


Tiek piešķirts tiem klana biedriem, kuri atrodas klana sastāvā vismaz piecus gadus.
Brālības apbalvojums


Tiek piešķirts tiem klana biedriem, kuri vismaz vienu reizi piedalījušies Ordo mītos.
Turnīru apbalvojums


Tiek piešķirts klana biedriem par dalību vismaz 100 Ordo turnīros, neatkarīgi no ieņemtās vietas.
Cicerona apbalvojums


Tiek piešķirts klana biedriem par vismaz 500 komentāriem Ordo forumā.
Senekas apbalvojums


Tiek piešķirts klana biedriem par dalību vismaz 50 Ordo balsojumos.
Scroll Up