Klana dibinātāji

Lynx

Ro
Klana valde

MorningDale

Blade

Trinity

NED

Erfs

Grave

Alaric

Melnis

Flare

GunCha
Klana veterāni

Bukijs

dzonykey

Bagdan

KurT

Deed
Klana biedri

rOlix
Hierarhija
Klana dibinātāji – augstākā klana lēmējvara, ar veto tiesībām jebkurā balsojumā. Ideoloģiskie stūrmaņi, kuri vada klanu, lemj par attīstības virzieniem, pieņem ilgtermiņa stratēģiskos plānus un nosaka galvenās darbības vadlīnijas. Viņiem ir tiesības ārkārtas gadījumos pieņemt vienpersoniskus lēmumus par jautājumiem, kas skar klana struktūru, organizāciju un vajadzības gadījumā, likvidāciju.
Klana valde – klana kodols, galvenā klana izpildvara, laika pārbaudīti cilvēki, kuriem uzticētas klana praktiskās pārvaldes funkcijas, serveru uzturēšana, karšu izstrāde, palīdzība interneta resursu pārvaldīšanā, aktīvākie turnīru dalībnieki. Lai iekļūtu klana valdē, klana biedram jābūt klana sastāvā vismaz divus gadus, ir nepieciešama dalība vismaz 60 turnīros, vismaz 200 MVP punkti iepriekšējā/tekošajā gadā un aktivitāte gan visos ar klanu saistītajos jautājumos mājas lapā, gan ārpus tās un jāsaņem klana dibinātāju akcepts paaugstinājumam. Atsevišķos gadījumos paaugstinājumi var tikt piešķirti, ņemot vērā klana biedru īpašos nopelnus.
Klana veterāni – klana biedri, kuri vēl nav izpildījuši nosacījumus, lai iekļūtu klana valdē, bet ir izrādījuši pietiekamu aktivitāti klana dzīvē, lai uz to pretendētu. Viņu funkcijas ir līdzīgas klana valdei, bet ar mazākām tiesībām ietekmēt lēmumus, kuri skar klana attīstības virzienus. Lai kļūtu par veterānu, klana biedram jābūt klana sastāvā vismaz gadu, ir nepieciešama dalība vismaz 30 turnīros, vismaz 200 MVP punkti iepriekšējā/tekošajā gadā un aktivitāte gan visos ar klanu saistītajos jautājumos mājas lapā, gan ārpus tās un jāsaņem klana dibinātāju un valdes akcepts paaugstinājumam. Atsevišķos gadījumos paaugstinājumi var tikt piešķirti, ņemot vērā klana biedru īpašos nopelnus.
Klana biedri – nesen pieņemtie vai pagaidām īpašu aktivitāti neizrādoši klana pārstāvji. Viņiem ir tiesības balsot klana balsojumos, bet viņi tieši nevar ietekmēt augstākā līmeņa lēmumus par klana darbību.
Scroll Up